Retourbeleid

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Bibo Brands bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen. De consument stuurt deze dan in originele verpakking op eigen risico en kosten terug.

Opgelet artikelen worden pas terug gezonden nadat u dit hebt gemeld via e-mail of telefoon. Wij beantwoorden deze steeds. Het artikel dient in ongewijzigde staat terug gezonden te worden (inclusief de labels). Bij terugzending dient steeds de originele pakbon toegevoegd te worden aan het pakket, samen met een duidelijke vermelding van uw naam en adres.

Verzendkosten zijn ten laste van de koper, tenzij er een fout werd gemaakt door Bibo Brands bvba. Van zodra wij de artikelen in originele staat hebben ontvangen wordt uw geld terug gestort binnen de 30 dagen. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

*De kleuren van onze productfoto's zijn steeds onder voorbehoud en kunnen verschillen met de werkelijke productkleuren.

Garantie en defecten

Bibo Brands bvba garandeert dat de producten, die bij de klant geleverd worden, van uitstekende kwaliteit zijn. De klant dient bij ontvangst van het pakket de goederen onmiddellijk te controleren, om na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Garantie: 

Ons voornemen is dat u tevreden bent met uw aankoop. U heeft wettelijke garantie op de aangekochte goederen binnen EMEA. De garantie geldt 2 jaar vanaf de datum van aankoop, vermeld op het kasticket. Merk op dat er voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten geen levenslange garantie gegeven wordt. Als de kwaliteit van het ontvangen artikel niet (meer) aan uw verwachtingen voldoet, mag u uw klacht melden via customerservice@bibobrands.com.

We helpen u graag en staan voor u klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Let wel: Indien u zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing of instructies niet heeft opgevolgd, vervalt de garantie. Is je pakket defect toegekomen, geen probleem. Wij proberen zo snel mogelijk dit op te lossen. Neem contact op met ons via ons invulformulier.

Bibo Brands bvba is niet aansprakelijk voor defecten door gebruik of intens gebruik. Slecht onderhoud kan leiden tot defecten en komen niet in aanmerking. Bij het opsturen van defecten dient altijd het kasticket mee opgestuurd te worden. Het product dat opgestuurd wordt dient ook in een aanvaardbare staat te zijn, volledig gereinigd.

Indien het door u benodigde vervangstuk niet (meer) beschikbaar is, behoudt Bibo Brands zich het recht een vervangstuk, mogelijk van een ander model of een andere kleur, maar van gelijke waarde en compatibel met uw artikel toe te sturen.

 

Neem hier contact op met onze klantendienst.

 • secure-payments-1_final.png

  Veilig

  betalen
 • delivery_final.png
  Levering binnen

  1 dag

 • customer_service_icon_set_442499_final.png

  Vragen?

  We helpen je graag verder!