Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop www.kambukka.com

Alle bestellingen en verkopen via de webshop van Bibo Brands bvba worden uitsluitend beheerst door de hiernavolgende verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Bibo Brands bvba heeft het recht om haar algemene verkoopsvoorwaarden ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Bibo Brands bvba garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Verkoper: Bibo Brands bvba heeft haar maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Torenplein 7.16.1.
Het BTW nummer is BE 0819.303.966 // NL 824345526B01

1. Je bestelling

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden. De klant ontvangt via email, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. De overeenkomst is pas gesloten van zodra Bibo Brands bvba een bevestigingsmail heeft gestuurd naar het door de besteller opgegeven emailadres. Bibo Brands bvba behoudt zich het recht bestellingen te weigeren onder afwijkende voorwaarden.

Voor bestelling te wijzigen die nog niet betaald zijn, maar waar u wel een bevestigingsmail van heeft ontvangen, dient u geen actie te ondernemen.

Voor bestellingen te wijzigen die al betaald zijn maar die nog niet vertrokken zijn met de koerierdienst: gelieve contact op te nemen met onze customer service via customerservice@bibobrands.com of via ons contactformulier.

Bestellingen worden iedere werkdag behandeld van 8:30u tot 22:30u. Orders die geplaatst worden na 22:30u, worden de dag nadien behandeld.

2. Verzending en bezorging

Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Dit is exclusief eilanden.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen tot bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

Goederen worden pas verzonden na betaling van het volledig verschuldigd bedrag.

Leveringen worden gratis verzonden:

 • Voor België bij aankoop vanaf €37
 • Voor Nederland/Duitsland vanaf €37
 • Voor Frankrijk & UK vanaf €45
 • Voor Denemarken/Oostenrijk/Polen/Luxemburg vanaf €60
 • Voor Italië/Spanje/Finland/Hongarije/Ierland/Kroatië/Portugal/Slovenië/Slowakije/Tsjechië/Zweden vanaf €70
 • Voor alle andere landen waarnaar Bibo Brands bvba levert vanaf €80

Pakketjes zijn afhankelijk van het land 1-4 dagen onderweg:

 • België/Luxemburg/ Nederland: 1 werkdag 
 • Frankrijk: 2 werkdagen
 • Duitsland: 2 werkdagen
 • UK: 3 werkdagen
 • Ireland: 3 werkdagen
 • Italië: 4 werkdagen
 • Spanje: 3 werkdagen
 • Ander Europees land: 3-4-5 werkdagen

Zodra uw pakket bij ons vertrekt, ontvangt u een email van het webshopsysteem. Ook van de transporteur zal u een mail ontvangen met de melding dat de goederen zijn opgehaald en worden klaargemaakt voor levering. U kan deze mail gebruiken om de levering van de goederen uit te stellen of een ander leveradres te gebruiken.

De Transporteur biedt het pakket 2x aan, telkens aangekondigd in een mail aan u gericht. De levering wordt maximum 2x aangeboden. Indien u beide keren niet aanwezig bent, zullen de goederen teruggestuurd worden naar ons hoofdkantoor. Indien dit het geval is, zal u opnieuw moeten instaan voor de betaling van de verzendkosten om op die manier de goederen opnieuw te kunnen aanbieden.

De verzendkosten verschillen van land tot land.

 • België/Nederland: €3.95
 • Duitsland: €3.95
 • Frankrijk/Groot-Brittannië: €4.95
 • Italië/Spanje: €7.50
 • Luxemburg: €6.95
 • Bulgarije: €17.95
 • Denemarken: €6.95
 • Estland/Letland/Litouwen: €11.95
 • Finland: €9.95
 • Griekenland: €14.95
 • Hongarije: €7.95
 • Ierland: €8.50
 • Kroatië: €9.95
 • Oostenrijk: €5.80
 • Polen: €7.50
 • Portugal: €9.20
 • Roemenië: €10.20
 • Slovenië/Tsjechië: €7.30
 • Slowakije: €7.50
 • Zweden: €9.90

Vandaag kunnen we enkel naar deze landen sturen die opgenomen zijn in de landenlijst van de webshop (exclusief eilanden).

3. Prijzen en betaalmogelijkheden

De prijzen vermeld op de webshop zijn inclusief BTW en in EURO. De prijzen op de webshop zijn exclusief transportkosten. Deze worden apart aangerekend bij het afronden van de bestelling. De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden. 

Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.

De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bibo Brands bvba is niet aansprakelijk voor gevolgen van deze fouten en kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn. Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil. Betalingen gebeuren altijd vooraf. Pas indien de betaling correct is gebeurd, zal het pakket verstuurd worden. 

Indien de verkoper de betalingen aanvaard met VISA en MASTERCARD, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.

4. Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Bibo Brands bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen. De consument stuurt deze dan in originele verpakking op eigen risico en kosten terug.

Opgelet artikelen worden pas terug gezonden nadat u dit hebt gemeld via e-mail of telefoon. Wij beantwoorden deze steeds. Het artikel dient in ongewijzigde staat terug gezonden te worden (inclusief de labels). Bij terugzending dient steeds de originele pakbon toegevoegd te worden aan het pakket, samen met een duidelijke vermelding van uw naam en adres.

Verzendkosten zijn ten laste van de koper, tenzij er een fout werd gemaakt door Bibo Brands bvba. Van zodra wij de artikelen in originele staat hebben ontvangen wordt uw geld terug gestort binnen de 30 dagen. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

*De kleuren van onze productfoto's zijn steeds onder voorbehoud en kunnen verschillen met de werkelijke productkleuren.

5. Garantie en defecten

Bibo Brands bvba garandeert dat de producten, die bij de klant geleverd worden, van uitstekende kwaliteit zijn. De klant dient bij ontvangst van het pakket de goederen onmiddellijk te controleren, om na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Garantie: 

Ons voornemen is dat u tevreden bent met uw aankoop. U heeft wettelijke garantie op de aangekochte goederen binnen EMEA. De garantie geldt 2 jaar vanaf de datum van aankoop, vermeld op het kasticket. Merk op dat er voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten geen levenslange garantie gegeven wordt. Als de kwaliteit van het ontvangen artikel niet (meer) aan uw verwachtingen voldoet, mag u uw klacht melden via customerservice@bibobrands.com.

We helpen u graag en staan voor u klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Let wel: Indien u zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing of instructies niet heeft opgevolgd, vervalt de garantie. Is je pakket defect toegekomen, geen probleem. Wij proberen zo snel mogelijk dit op te lossen. Neem contact op met ons via ons invulformulier.

Bibo Brands bvba is niet aansprakelijk voor defecten door gebruik of intens gebruik. Slecht onderhoud kan leiden tot defecten en komen niet in aanmerking. Bij het opsturen van defecten dient altijd het kasticket mee opgestuurd te worden. Het product dat opgestuurd wordt dient ook in een aanvaardbare staat te zijn, volledig gereinigd.

Indien het door u benodigde vervangstuk niet (meer) beschikbaar is, behoudt Bibo Brands zich het recht een vervangstuk, mogelijk van een ander model of een andere kleur, maar van gelijke waarde en compatibel met uw artikel toe te sturen.

6. Privacy

Zie hier het privacybeleid van Bibo Brands bvba.

7. Bevoegdheidsbeding – toepasselijk recht

Elk geschil verband houdend met de internetaankoop valt onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, naar keuze van de verkoper voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Op genoemde geschillen zal enkel Belgisch recht worden toegepast.

 • secure-payments-1_final.png

  Veilig

  betalen
 • delivery_final.png
  Levering binnen

  1 dag

 • customer_service_icon_set_442499_final.png

  Vragen?

  We helpen je graag verder!